ANA KONULAR

 • Akciğer Kanserinde Tarama ve Erken Tanı
 • Moleküler Patoloji Neyi Değiştirdi?
 • Genomik Çağda Akciğer Kanseri Tanısı
 • Minimal İnvaziv Cerrahide Gelecek
 • Evre -1 Akciğer Kanseri Tedavisi
 • Akciğer Kanserlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İmmünoterapi ve Klinik Çalışmalar
 • Yeni Jenerasyon Tedavilerin Yanıtlarının Değerlendirilmesi Yan Etki ve Komplikasyonlar
 • Akciğer Kanseri Cerrahisinde Zor Olgular
 • Rezeke Edilebilir Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi
 • Multidisipliner Tümör Konseyi
 • Oligometastatik Hastalık Tedavisi
 • Akciğer Kanserinde İleri Yaş ve Komorbiditeli Hastaya Yaklaşım
 • İnterstisyel Akciğer Hastalarında Akciğer Kanserleri ve Yönetimi
 • KOAH’lılarda Akciğer Kanserleri ve Yönetimi
 • Akciğer Kanserleri Tedavisinde İnfeksiyonların Yönetimi ve Erişkin Aşılamaları
 • Torasik Malignitelerde Kardiyo Onkoloji
 • Akciğer Kanserinde Palyatif Bakım
 • Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisinde Gelecek
 • Mezotelyoma’da Güncelleme
 • Akciğer Kanseri 9. Evrelemesi ve Yenilikler