BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri özeti son gönderim tarihi 10 Şubat 2024’dir.

AKAD2024 bildiri gönderimlerinin word dosyası olarak akad2024@topkon.com adresine gönderilmelidir. Başka bir e-mail adresine gönderilen bildiriler ile faks veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Bildiriler SÖZEL SUNUM ve POSTER kategorilerinde kabul edilecektir.

Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
  • Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
  • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır.
  • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), unvanları, kurumları ve e-posta adresleri açık şekilde yazılmalıdır. İletişim için posta adresi, telefon numaraları eklenmelidir.
  • Giriş bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
  • Gereç ve yöntem bölümünde, metot iyi belirtilmeli, materyal seçimi tanımlanmalı ve amaçlanan verileri toplamaya uygun olmalı, gerekli ortalamalar verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmelidir.
  • Bulgular bölümünde varsa takip süresi belirtilmeli, bulgular açık olarak verilmeli, istatistiksel değerlendirme yapılmışsa belirtilmelidir.
  • Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmeli, anlamlı kıyaslama ve yorum yapılmalıdır.
  • Sunum özetleri, başlık hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
  • Kabul edilen bildirilerin bildiri kitabında yer alabilmesi için, kongrenin ilk gününe kadar bildiride adı geçen yazarlardan en az birinin kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Kabul edilmiş bildiriler için kongre organizasyon komitesi, imkanlar dahilinde kayıt-konaklama desteği sağlamayı planlamaktadır. Bu destek için değerlendirmeye alınmak isteyen meslektaşlarımızın dernek üyesi olması gerekmektedir. Dernek üyeliği ön kayıt formu için lütfen tıklayınız.

Posterler 50x70 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. Programda gösterilen aralarda poster tartışmaları yapılacaktır. Kendilerine bildirilen gün ve saatte poster sunumu yapacak kişilerin posterlerinin başında hazır bulunması ve çalışmasını tartışmaya açması gerekmektedir.

Kabul veya red yanıtları 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.