DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Akciğer Kanserleri Derneği olarak 22-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Antalya Akra Otel Lara’da, AKAD 2024 Yılı Kongremizi gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler çok hızlı bir şeklide artmakta, bu gelişmeleri yakından izlemek, yenilikleri tartışmak ve pratik uygulamalarımıza yansıtmak kongreler aracılığı ile daha kolay yapılmaktadır. Bu gelişmeler ışığında akciğer kanserleri için tarama ve erken tanı yöntemleri, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapinin eklenmesiyle onkolojik tedaviler, cerrahi tedavi ve radyasyon onkolojisi tedavi yöntemlerindeki yenilikler, akciğer kanserli hastaların sağ kalım sürelerini ve yaşam kalitelerini giderek arttırmaktadır.

Kongremizde akciğer kanseri ile ilgili olarak, göğüs hastalıkları, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs cerrahisi, patoloji, radyoloji ve nükleer tıp alanlarındaki tanıdan tedaviye tüm yenilikleri, güncel bilgi ve teknikleri; kurs, panel, konferans, olgu sunumları ve konseyler eşliğinde paylaşmayı ve birlikte tartışmayı amaçladık. Bilimsel programda interaktif oturumlara ve multidisipliner konseylere ağırlıklı olarak yer vermeye çalıştık. Ayrıca kongre bilimsel programımızda akciğer kanseri alanında ülkemizde yapılan araştırmalar ve ilginç olgulara ait sözel sunum ve poster sunumları da yer alacak ve tüm bildiriler kongre özet kitapçığında yayınlanacaktır. Sözel bildiri ve poster oturumları değerli hocalarımızın ve kongre katılımcılarının katkıları ile zenginleşecektir. Siz değerli meslektaşlarımızı Antalya’nın yeşil ve temiz havasında, bilimsel gelişmeleri paylaşırken sakin bir ortamda dostlarla birlikte bilimsel ve sosyal şölene davet ediyoruz. Akciğer kanserleri ile mücadelede her sene daha büyük adımlar atılmasını diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Prof. Dr. Murat Kara
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Turhan Ece
Akciğer Kanserleri Derneği Başkanı

  • Kongre Başlangıç Tarihi
    22 Şubat 2024
  • Kongre Bitiş Tarihi
    25 Şubat 2024
  • Bildiri Son Gönderim Tarihi
    İlan edilecektir.