KURSLAR

  • Akciğer Kanserlerinde Tanı ve Evreleme Kursu
  • Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu
  • Torasik Onkolojide Aciller Kursu
  • Akciğer Kanseri Tanı, Evreleme ve Tedavi Yönetiminde Moleküler Biyoloji Kursu