BİLİMSEL PROGRAM

14:00 – 18: 00

KURS 1: AKCİĞER KANSERLERİNDE TANISAL YAKLAŞIM
KURSBAŞKANLARI: SEVDA ŞENER CÖMERT, TURHAN ECE

14:00 - 14:10

Açılış

14:10 - 14:30

Tanıda İdeal Örnekleme Yöntemleri
Ayperi Öztürk

14:35 - 14:55

Materyal Yönetimi ve Patolojik Tanı
Funda Demirağ

15:00 - 15:20

Non-İnvaziv Evreleme (Radyoloji)
Canan Akman

15:30 - 15:45

ARA

15:45 - 16: 05

Non-invaziv Evreleme (Nükleer Tıp)
Gözde Özkan

16:10 - 16:30

EBUS-EUS
Sevda Şener Cömert

16:35 - 16:55

İnvaziv Evreleme
Akif Turna

17:00 – 17:15

ARA

17:15 – 18: 00

EBUS UYGULAMA
1. Masa: Sevda Şener Cömert
2. Masa: Ali Kadri Çırak

14:00 – 18: 30

KURS 2: VİDEOTORAKOSKOPİ KURSU
KURS BAŞKANLARI: AKİF TURNA, KORKUT BOSTANCI, BERKER ÖZKAN

14:00 – 14:20

Pulmoner Arter ve Lenf Nodu Diseksiyonu
Levent Cansever

14:20 – 14:40

Lobektomi
Burçin Çelik

14:40 – 15: 00

Standart Segmentektomi
Murat Kara

15:00 – 15:10

ARA

15:10 – 15:30

Kompleks Segmentektomiler
Akif Turna

15:30 – 15:50

Timektomi
Berker Özkan

15:50 – 16:10

En Kötü Komplikasyonlarım
Cabir Yüksel

16:10 – 16:20

ARA

16:20 – 16:40

Subksifoid Yaklaşımla Yapılan İşlemler
Ali Çelik

16:40 – 17: 00

Robot Yardımlı Cerrahi
Serhan Tanju

17:00 – 17:20

Uniportal Vats
Ali Cevat Kutluk

17:20- 17:30

ARA

17:30 – 17:50

Neoadjuvanimmunoterapi Sonrası VATS
Hüseyin Melek

17:50 – 18:10

Uyanık VATS
Fazlı Yanık

18:10 – 18:30

VATS Pectus Cerrahisi
Selçuk Köse

14:00 – 17:00

KURS 3: KLİNİSYENLER İÇİN MOLEKÜLER PATOLOJİNİN KULLANIMI
KURS BAŞKANLARI: BÜGE ÖZ, ADNAN AYDINER

14:00 - 14:10

Açılış

14:10- 14:30

KHDAK’deki Gerekli Moleküler Belirteçler Hangi Yöntemlerle Araştırılmalı?
Deniz Nart

14:30- 14:50

Moleküler Testlerde Kullanılan Yöntemler NGS Hariç
Yasemin Özlük

14:50 – 15:10

Tartışma

15:10 – 15:40

ARA

15:40 – 16:00

NGS Teknolojisinin Temel Prensipleri
Büge Öz

16:00 – 16:20

NGS’de Raporlama, Klinisyen için Yorumlamada Neler Önemli?
Nalan Akyürek

16:20 – 16:40

Minimal Rezidüel Hastalık Nasıl Değerlendirilir?
Özge Özalp

16:40 – 17:00

Tartışma

08:30 – 09:45

BUZLU CAM OPASİTESİNDEKİ (GGO) SOLİTER PULMONER NODÜL ÜZERİNE TARTIŞMALAR
MODERATÖRLER: Turhan Ece, Murat Kara

 

GGO SoliterPulmoner Nodül Her Zaman Yakından Takip Edilmeli mi?
Ali Kadri Çırak

 

GGO SoliterPulmoner Nodüllerde Radyolojik Yaklaşım
Canan Akman

 

GGO SoliterPulmoner Nodüllerde Nükleer Tıp Yaklaşımı
Gözde Özkan

 

GGO SoliterPulmoner Nodüllerde Cerrahi Tedavi
Şükrü Dilege

 

Tartışma

09:45 – 10:15

MİNİ KONFERANS: 9. TNM EVRELEMESİ

 

OTURUM BAŞKANLARI: MUSTAFA YAMAN, YASEMİN ÖZLÜK
Konuşmacı: Akif Turna

10:15 – 10:30

ARA

10:30 – 11:00

MEDİTEL UYDU SEMPOZYUMU

Helikal Radyoterapi’de Radixact Teknolojisi

Helikal Radyoterapi Deneyimi ve Mezotelyoma Tedavileri
Zeynep Güral

Akciğer SBRT'de Gerçek Zamanlı Adaptif Radyoterapi ve Aktif Tümör Takipli Işınlama
Fulya Ağaoğlu

11:00-12:30

OLGU KONSEYİ: EVRE I KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN TEDAVİSİ
OTURUM BAŞKANLARI: ILGAZ DOĞUSOY, AHMET KİZİR

 

PANELİSTLER: Şule Karaman, Hande Turna, Ferah Ece, Akif Turna

OLGULAR EŞLİĞİNDE…
Yedikule OlgusuDidem Görgün Hattatoğlu
Suat Seren OlgusuAli Kadri Çırak

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 – 14:00

E-Poster Sunuları

14:00 – 15:00

KONFERANS: TORASİK ONKOLOJİDE VE KLİNİK UYGULAMADA YAPAY ZEKA
OTURUM BAŞKANLARI: ŞÜKRÜ MEHMET ERTÜRK, HALE BAŞAK ÇAĞLAR

 

Görüntülemede Yapay Zekâ: Yapay zekâ nedir ve neredeyiz?
Şükrü Mehmet Ertürk

 

Radyasyon Onkolojisinde Yapay Zekâ Kullanımı
Nergis Dağoğlu Sakin

 

Akciğer Patolojisinde Yapay Zekâ Kullanımı
Pınar Bulutay

 

Akciğer Kanseri Cerrahisinde Yapay Zekâ Kullanımı
Murat Kara

15:00 – 15:30

AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde KRAS G12C Mutasyonu ve Hedefe Yönelik İlk Tedavi Seçeneği Lumakras

Oturum Başkanı: Saadettin Kılıçkap
Konuşmacı:  İlhan Hacıbekiroğlu

15:30 – 15:45

ARA

15:45 – 17:00

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI-OLGU SUNUMLARI
OTURUM BAŞKANLARI: BÜLENT ARMAN, MUSTAFA ERMAN

 

PANELİSTLER: Meftun Ünsal, Şenol Coşkun, Mert Saynak, Erkan Dikmen

Sınırlı Evre
Salih Duman (Çapa Olgusu)

 

İleri Evre
Nihan Nizam (Medikal Onkoloji)

17:00 – 17:30

MALIGN PLEVRAL EFÜZYON YÖNETİMİ: AKCİĞER KANSERİ TARAMASI VE ÖNLENMESİ
OTURUM BAŞKANLARI: ALİ ÇELİK, TURHAN ECE

 

Maligned Pleural Effusion Management
Najip M. Rahman

 

Prevailing Gaps Between Prevention and Screaning of Lung Cancer
Asher Chanan Khan

17:30 – 18:30

AÇILIŞ TÖRENİ

08:30 – 09:15

OLİGOMETASTATİK HASTALIK 2024’TE NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?
Oligometastatik KHDAK Tedavisinde Sistemik ve Lokal Tedavilerin Entegre Edilmesi

OTURUM BAŞKANLARI: HÜSEYİN ENGİN, UĞUR SELEK

08:30 – 08:45

Göğüs Cerrahi Görüşü
Erkan KABA

08:45 – 09:00

Radyasyon Onkoloji Görüşü
Nergis Dağoğlu Sakin

09:00- 09:15

Tartışma

09:15 - 10:15

AKCİĞER KANSERİNDE İMMÜNOTERAPİ İLE NELER DEĞİŞTİ?
OTURUM BAŞKANI: ADNAN AYDINER, ESRA KAYTAN SAĞLAM

09:15 – 09:30

Medikal Onkoloji
Özlem ER

09:30 -09:45

Radyasyon Onkolojisi
Berrin Pehlivan

09:45 – 10:00

Göğüs Cerrahisi
Hüseyin Melek

10:00 – 10:15

Tartışma

10:15 – 10:30

ARA

10:30 – 11:15

BMS UYDU SEMPOZYUMU
Rezeke Edebilir Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri'nde Neoadjuvan Tedavi Dönemi: Opdivo + Kemoterapi

Moderatör: TİMUÇİN ÇİL
Konuşmacı: Serdar Karakaya

11:15 –12:15

PANEL: N2 HASTALIK
OTURUM BAŞKANLARI: ETHEM NEZİH ORAL, HANDE TURNA

11:15 – 11:30

Tek vs multipl N2– Medikal Onkolog Görüşü
Naziye AK

11:30 - 11:45

Tek vs multipl N2 – Radyasyon Onkoloğu görüşü
Mert Saynak

11:45 - 12:00

Tek vs multipl N2 – Göğüs Cerrahi Görüşü
Adalet Demir

12:00 – 12:15

Tartışma

12:30 – 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 –14:30

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ UYGULAMALARINDAKİ YENİLİKLER
OTURUM BAŞKANLARI: Saadettin KILIÇKAP, FERAH ECE

13:30 – 13:45

EGFR Mutant Akciğer
Saadettin Kılıçkap

13:45 – 14:00

ALK, ROS-1
Nail Paksoy

14:00 – 14:15

Diğer Mutasyonlar
Nail Paksoy

14:15 – 14:30

Tartışma

14:30 - 15:00

AstraZeneca UYDU SEMPOZYUMU
Rezeke Edilmiş EGFRm KHDAK'de TAGRISSO ve Lokal İleri KHDAK'de IMFINZI Deneyimleri

Moderatör: Turhan Ece, Özlem Er
Konuşmacı: Naziye Ak

15:00 – 15:15

ARA

15:15 – 16:30

PANEL: AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
OTURUM BAŞKANLARI: TURHAN ECE, ALI KADRİ ÇIRAK

 

Biyolojik Ajan / İmmünoterapi Tedavisi Alan Hastalarda Geçmeyen İnfiltrasyonlar
Aylin Pıhtılı

 

Kanser ve VTE Tedavisi
Züleyha Bingöl

 

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ile İlişkili Akciğer Kanseri- Özellikleri, Tanı Yaklaşımı ve Tedavi
Sevda Şener Cömert

 

KOAH'ın Akciğer Kanseri Semptom Yükü ve Tanı Süresi Üzerindeki Etkisi
Turhan Ece

 

Tartışma

16:30 – 17:15

PANEL: AKCİĞER KANSERİNDE GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ
OTURUM BAŞKANLARI: TURHAN ECE, OZAN USLUER

 

Santral Hava Yolu Darlıklarında Bronkoskopik Tedavi
Mehmet Akif Özgül

 

Bronchoscopic Approach to the Patient with Hemoptysis
George Eapan

17:15 – 18:05

SÖZLÜ BİLDİRİLER
OTURUM BAŞKANLARI: BÜGE ÖZ, ADALET DEMİR, MELTEM EKENEL

09:00 – 11:00

AKCİĞER KANSERİ TANI VE TEDAVİSİ: 2023 YILINDA NELER DEĞİŞTİ?
Oturum Başkanları: ADNAN AYDINER, TURHAN ECE

 

Robotic Bronchoscopy and Bronchoscopic Ablation
Momen Vahidi

 

Göğüs Cerrahisi
Alper Toker

 

Radyoterapi
Hale Başak Çağlar

 

Fırst-Line Systemıc Therapies in Advance NSCLC Wıthout Actionable Mutations in the Immunotherapy Era
Mehmet Altan

11:00 – 12:00

MİNİ KONFERANS: MOLEKÜLER PATOLOJİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE KLİNİĞE YANSIMASI
OTURUM BAŞKANLARI: FERAH ECE, ADNAN AYDINER

 

Büge Öz

12:00 – 12:30

AKILCI İLAÇ SUNUMU

12:30

KAPANIŞ